Ny undersökning – därför byter hundägare veterinär!

Det har kommit en ny generation hundägare. Ägaren ställer högre krav och byter veterinär om kraven inte uppfylls.

Vi frågade mer än 1 500 hundägare i Sverige, Danmark och Norge om vad som kan få dem att byta veterinär. Vi undersökte hur viktiga följande faktorer var: Pris, öppettider, kommunikation, yrkesskicklighet, läkemedelssäkerhet, biverkningar och mycket annat.

Svaren ger en unik insikt i vad hundägaren förväntar sig av veterinären. Vi hoppas att undersökningens slutsatser kan hjälpa veterinären att bättre förstå och kommunicera med den nya generationen hundägare.

Därför byter hundägaren veterinär

De 3 viktigaste orsakerna till att hundägaren byter veterinär är att veterinären inte verkar ha tid för dem och deras djur, inte är yrkesmässigt uppdaterad eller ordinerar medicin på autopilot.

90 % av hundägarna vill hellre ha säkra lopp- och fästingmedel än enkla lösningar

För hundägarna är lopp- och fästingmedlets säkerhet och effektivitet mycket viktigare än att de ska vara lättanvända eller långtidsverkande.

8 av 10 hundägare anser att tid och säkerhet är viktigast

Hundägaren förväntar sig att veterinären tar sig tid att prata med dem och ge dem råd. I samband med detta sätter hundägaren mest värde på att informeras om läkemedelssäkerhet. Det är viktigare än rimliga priser, snabb och effektiv behandling eller bra öppettider.

9 av 10 hundägare vill vara delaktiga i valet av medicin

Hundägaren vill tillfrågas när ett läkemedel ska väljas. Ägaren förväntar sig att veterinären ger honom/henne möjligheten att välja mellan olika läkemedel och förstå skillnaden mellan dem. De vill ha detaljerad information om eventuella biverkningar och hur man hanterar dem om de uppstår.