Hundägaren förväntar sig också en gedigen behandling

Det har kommit en ny generation hundägare. De är upplysta konsumenter och ställer därför större krav på veterinären.

Om veterinären inte uppfyller kraven tvekar inte hundägaren en sekund att byta veterinär utan att informera om varför. Vi vill därför gärna hjälpa dig att bli bättre på att förstå och kommunicera med den nya generationen hundägare, så att hundägaren inte byter veterinär.

Var en fluga på väggen-hör vad hundägare säger om veterinären!

Se alla videor

En bra dialog

9 av 10 hundägare anser att veterinären ska ge detaljerad information om möjliga biverkningar.

En bra dialog mellan hundägare och veterinär, särskilt vad gäller biverkningar från läkemedel, stärker förtroendet och är något som hundägarna uppskattar.

 

Se vad som är en bra upplevelse hos veterinären

Vår studie visar de främsta orsakerna till att en hundägare väljer eller väljer bort en veterinär. Värdet av att veterinären tar sig tid till och använder sin professionella kompetens på rätt sätt gentemot hundägaren är stort, men - kanske lite överraskande - att priset spelar en mindre roll.

Mer exakt visade undersökningen att 8 av 10 hundägare kommer gå till en annan om veterinären verkar alltför upptagen och mest verkar vilja bli av med både djur och ägare så snabbt som möjligt. Nästan lika många ägare svarade att om veterinären inte verkar vara professionellt uppdaterad inom det medicinska fältet eller prioriterar bekvämlighet över djurets säkerhet kommer hundägare snabbt hitta ett annat ställe att ta sin hund till. Dessutom är det viktigt att veterinären verkar vara uppriktigt intresserad av ägarens djur. Läs mer om vår undersökning genom att klicka på knappen.

Goda råd till dig